Μέτρα πρόληψης στα εργοτάξια κατά της επιδημίας του Covid-19. (Ανακοίνωση 8.4.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)


Δείτε την Ανακοίνωση 8.4.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Δείτε την επιστολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών προς τους αρμόδιους φορείς εδώ