Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄3520/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.13564/Δ1.4770/30.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1161/3.4.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.13564/Δ1.4770/30.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1161/3.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin