Έκδοση εντολής πληρωμής για τις περιπτώσεις ρυθμίσεων του Ν. 3843/2010.

Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις 11.6.2010, οι αιτήσεις για υπολογισμό και έκδοση εντολής πληρωμής αμοιβών μηχανικών για τις περιπτώσεις ρυθμίσεων του Ν. 3843/2010, γίνονται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αμοιβών του ΤΕΕ.

Με την ευκαιρία, επισημαίνεται ότι δεν γίνεται πλέον δεκτή από το ΤΕΕ (κεντρικό και περιφερειακά τμήματα) η ΑΙΤΗΣΗ_2 για αμιγώς τοπογραφικές εργασίες, οι οποίες καταχωρούνται από 7.3.2010 στο σύστημα αμοιβών στο νέο τύπο έργων «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ».

Σας παραπέμπουμε στις σχετικές ανακοινώσεις που είχαν από τότε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ:

Επέκταση του συστήματος για υπολογισμό Αμοιβών Τοπογραφικών Εργασιών.

Ανακοίνωση σχετικά με τον έλεγχο της ελάχιστης αμοιβής για τοπογραφικές εργασίες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin