Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020)

Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄75/30.3.2020) εδώ και το Νόμο 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄86/25.4.2020) με τον οποίον κυρώθηκε εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 1.4.2020 του Υπ. Οικονομικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin