Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) για παράταση και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1077/27.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1077/27.3.2020) εδώ

Δείτε το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 27.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin