Συμπλήρωση της αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ20036/22.3.2020 ΚΥΑ – “Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού OVID-19” (Β΄986). (ΚΥΑ Αριθμ.20797/26.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1040/26.3.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.20797/26.3.2020 (ΦΕΚ Β΄1040/26.3.2020) εδώ

Δείτε την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ20036/22.3.2020 ΚΥΑ (Β΄986) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin