Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950 Β΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1063/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1063/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020) εδώ

Δείτε την Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950 Β΄) εδώ