Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής και τροποποίηση των δικαιολογητικών για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας στο ηλεκτρονικό σύστημα “e-άδειες” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4635/2019 “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις” (Α΄167). (ΚΥΑ Αριθμ.74/25.2.2020 – ΦΕΚ Β΄1010/24.3.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.74/25.2.2020 (ΦΕΚ Β΄1010/24.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin