Τροποποίηση της Αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.13031/Δ1.4551/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄994/23.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.13031/Δ1.4551/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄994/23.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin