Υποστήριξη των χρηστών ΕΣΗΔΗΣ, κατά το διάστημα ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και της πανδημίας της ασθένειας COVID-19. (Ανακοίνωση 23.3.2020 του ΕΣΗΔΗΣ)


Δείτε την Ανακοίνωση 23.3.2020 του ΕΣΗΔΗΣ εδώ