Κοινοποίηση των διατάξεων του τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68/2020) περί επιτάχυνσης επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας. (Εγκύκλιος Ε.2037/23.3.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2037/23.3.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68/2020) εδώ