Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού”. (ΦΕΚ Α΄42/25.2.2020)

Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄42/25.2.2020) εδώ και το Νόμο 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76/3.4.2020) με τον οποίον κυρώθηκε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin