Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1051/20.3.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄947/21.3.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1051/20.3.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄947/21.3.2020) εδώ