Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”. (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2020)

Δείτε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2020) εδώ και το Νόμο 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄83/10.4.2020) με τον οποίον κυρώθηκε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin