Όλες οι υπηρεσίες του ΤΜΕΔΕ, από τη Δευτέρα 23.3.2020, θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. (Ανακοίνωση 19.3.2020 του ΤΜΕΔΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 19.3.2020 του ΤΜΕΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin