Τροποποίηση της Α.1099/2019 (Β΄949) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (Απόφαση Αριθμ.Α.1038/27.2.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄888/17.3.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1038/27.2.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄888/17.3.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin