Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-10 Αριθμ.Πρωτ.65531/20.3.2020 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-10 Αριθμ.Πρωτ.65531/20.3.2020 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin