Αναστέλλεται από την 12.3.2020 η υποχρέωση υποβολής στο “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε8, Ε4

Σύμφωνα με ενημέρωση του “ΕΡΓΑΝΗ” :

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55/11.3.2020) αναστέλλεται από τις 12.3.2020 η λειτουργία των εντύπων Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ Αναγγελία.
Τα δεδομένα των ανωτέρω εντύπων θα υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin