Διαμαρτυρία για ενέργειες της ΠΑΣΕΓΕΣ σχετικά με επενδύσεις σε Α.Π.Ε.


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε διαμαρτυρία στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μπατζελή, για ενέργειες της ΠΑΣΕΓΕΣ οι οποίες δημιουργούν αποκλεισμούς σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα επενδύσεων σε Α.Π.Ε. (μελέτης, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.).
Η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στη σχετική επιστολή αναφέρει: ( Περισσότερα… )