Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για “Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4646/2019 και ισχύει (Ρ7)” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 6.3.2020)

Δείτε τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για “Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4646/2019 και ισχύει (Ρ7)”  εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin