Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής. (Εγκύκλιος-8 Αρ.Πρωτ.54834/6.3.2020 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-8 Αρ.Πρωτ.54834/6.3.2020 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin