Έως 31.3.2020 η προθεσμία επανένταξης για τους οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των άρθρων 2,3,4,5 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος-6 ΑΡ.ΠΡΩΤ.53545/Σ.8/5.3.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-6 ΑΡ.ΠΡΩΤ.53545/Σ.8/5.3.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-52 Αρ.πρωτ.Γ36/02/421/19.12.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.4670/2020 εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4611/2019 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin