Τροπολογία για την επιτάχυνση εξέτασης εκκρεμών πολεοδομικών υποθέσεων – Άμεση συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. (Δελτίο Τύπου 4.3.2020 του ΥΠΕΝ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 4.3.2020 του ΥΠΕΝ εδώ