Νέες εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών. (Εγκύκλιος-3 Αρ.Πρωτ.50324/Σ.6/3.3.2020 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-3 Αρ.Πρωτ.50324/Σ.6/3.3.2020 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τα άρθρα 32, 35, 36 και 37 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin