Νόμος 4670/2020 “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄43/28.2.2020)

Δείτε το Νόμο 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin