Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ11οικ.8523/236/17.2.2020 – ΦΕΚ Β΄490/18.2.2020)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Δ11οικ.8523/236/17.2.2020 (ΦΕΚ Β΄490/18.2.2020) εδώ

Δείτε το Ν.4659/2020 “Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις” εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »