Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 2α και 2β του άρθρου 38 του Ν.4495/17 που αφορά στη χορήγηση οικοδομικών αδειών. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/36092/1598/17.2.2020 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/36092/1598/17.2.2020 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 38 του Ν.4495/2017 εδώ

Δείτε την ΥΑ 48123/6983/31.7.2018 (ΦΕΚ 3136 Β) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin