Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού η σύσταση ΑΕ μέσω e-ΥΜΣ ή των Υπηρεσιών μιας Στάσης των Επιμελητηρίων. (Δελτίο Τύπου 20.2.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 20.2.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin