Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. (Απόφαση Αριθμ.11026/30.1.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄491/19.2.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.11026/30.1.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄491/19.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin