Επιλογή Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 22 του Ν.4529/2018. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.πρωτ.40037/21.2.2020 του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.πρωτ.40037/21.2.2020 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin