Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου για την πάγια ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. (Εγκύκλιος Αριθμ.πρωτ.10145/13.2.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθμ.πρωτ.10145/13.2.2020 του Υπ. Εσωτερικών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin