Φύλλο 68: Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2012

Φύλλο 67: Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2012

Φύλλο 66: Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2012

Φύλλο 65: Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012

Φύλλο 64: Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011

Φύλλο 63: Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2011