Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν.2882/01 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) και του άρθρου 168 του Ν.4412/16 (Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών). (Άρθρο 55 του Ν.4663/2020 – ΦΕΚ Α΄30/12.2.2020)

Δείτε το Άρθρο 55 του Ν.4663/2020 (ΦΕΚ Α΄30/12.2.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin