Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, ΕΣΠΑ 2014–2020 (Α/Α 3428, Κωδ. 019ΚΕ). (Απόφαση Α.Π.931/B2/106/18.2.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε την Απόφαση Α.Π.931/B2/106/18.2.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin