Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ.1140 “Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς – ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1019/31.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄458/14.2.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1019/31.1.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄458/14.2.2020) εδώ