Οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των αποφάσεων που απαιτούν έγκριση ή εγκριτική από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων της Χώρας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.17839/14.2.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.17839/14.2.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ