Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής βεβαιώσεων αποδοχών (για φορείς δημοσίου κλπ), αμοιβών επιχειρηματικής, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το φορολογικό έτος 2019. (Ενημέρωση 12.2.2020 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)


Συνδεθείτε με την εφαρμογή εδώ

Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ εδώ