Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν.4635/2019. (Εγκύκλιος-1 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/598/16.1.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο-1 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/598/16.1.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 11.2.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin