Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31.1.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄313/6.2.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31.1.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄313/6.2.2020) εδώ