Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4646/2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2012/30.1.2020 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.Ε.2012/30.1.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Νόμο 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019) εδώ