Παράταση έως και την 29.2.2020 της προθεσμίας υποβολής του εντύπου E11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) για το έτος 2020. (Απόφαση Αριθμ.2541/Δ1.853/21.1.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄88/27.1.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.2541/Δ1.853/21.1.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄88/27.1.2020) εδώ