Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ. (Απόφαση Αριθμ.Α.1013/23.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄87/24.1.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1013/23.1.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄87/24.1.2020) εδώ