Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ. (Απόφαση Αριθμ.Α.1012/23.1.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄87/24.1.2020)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Α.1012/23.1.2020 του Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄87/24.1.2020) εδώ