Αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 που απαιτεί την κατάταξη των νεοανεγειρόμενων κτηρίων τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α από 1.1.2020. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με παρέμβασή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επισημαίνει τους λόγους και ζητά την αναστολή εφαρμογής της διάταξης που απαιτεί τα νεοανεγειρόμενα κτήρια να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α από 1.1.2020, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναθεώρησης του ισχύοντα Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης, καθοριστούν με σαφήνεια και πληρότητα τα χαρακτηριστικά των κτηρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και εκδοθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες και μεθοδολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)