Ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος μέσω Κτηματολογίου. Ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη. (Ανακοίνωση 21.1.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)


Δείτε την Ανακοίνωση 21.1.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” εδώ