Παρατείνεται έως και τις 28.2.2020 η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”. (Δελτίο Τύπου 18.1.2020 της ΓΓΠΣΔΔ)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 18.1.2020 της ΓΓΠΣΔΔ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin