Σχετικά με την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” (Διευκρινήσεις αναφορικά με το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης για τις πέργκολες και τα στέγαστρα). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30443/1372/5.8.2019 του ΥΠΕΝ)


Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30443/1372/5.8.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός” (ΦΕΚ Α΄79/9.4.2012) εδώ