Η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170) ενημερωμένη έως και το Ν.4646/2019 (Α΄212/12.12.2019) και οι κατ’ άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 31.12.2019 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτής. (Εγκύκλιος Ε.2001/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2001/31.12.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin