Εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου “Κατασκευές από τοιχοποιία – Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία” του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Σπυράκου. Τρίπολη 24.1.2020, Ναύπλιο 25.1.2020 και Καλαμάτα 7.2.2020

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου “Κατασκευές από τοιχοποιία – Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία” του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Σπυράκου, στην Τρίπολη 24.1.2020 στις 18:00 (Πρόσκληση για το Νομό Αρκαδίας), στο Ναύπλιο 25.1.2020 στις 11:00 (Πρόσκληση για το Νομό Αργολίδας) και στην Καλαμάτα 7.2.2020 στις 18:00 (Πρόσκληση για το Νομό Μεσσηνίας).

Από την εκδήλωση στο Ναύπλιο
Από την εκδήλωση στο Ναύπλιο
Από την εκδήλωση στο Ναύπλιο
Από την εκδήλωση στην Καλαμάτα
Από την εκδήλωση στην Καλαμάτα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin