Εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου “Κατασκευές από τοιχοποιία – Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία” του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Σπυράκου. Τρίπολη 24.1.2020, Ναύπλιο 25.1.2020 και Καλαμάτα 7.2.2020


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε εκδηλώσεις παρουσίασης του βιβλίου “Κατασκευές από τοιχοποιία – Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία” του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Σπυράκου, στην Τρίπολη 24.1.2020 στις 18:00 (Πρόσκληση για το Νομό Αρκαδίας), στο Ναύπλιο 25.1.2020 στις 11:00 (Πρόσκληση για το Νομό Αργολίδας) και στην Καλαμάτα 7.2.2020 στις 18:00 (Πρόσκληση για το Νομό Μεσσηνίας).

Από την εκδήλωση στο Ναύπλιο

Από την εκδήλωση στο Ναύπλιο

Από την εκδήλωση στο Ναύπλιο

Από την εκδήλωση στην Καλαμάτα

Από την εκδήλωση στην Καλαμάτα